Død over Amerika! Død over Israel!

al-Qaeda

Al-Qaeda har infiltrert sentraladministrasjonen

Al-Qaeda har infiltrert sentraladministrasjonenEn kjent norsk rikspolitiker arbeider for Al-Qaeda.

Efter det Taliban Norge har bragt på det rene, arbeider et meget høystående medlem av Arbeiderpartiet som også er en meget kjent norsk rikspolitiker på vegne av terrororganisasjonen Al-Qaeda. Taliban Norge vil avsløre vedkommende medmindre vedkommende trekker seg fra all politisk virksomhet innen utgangen av februar måned.

Vedkommende har vært aktiv i Arbeiderpartiet i mange år og arbeider nå meget høyt oppe i statsadministrasjonen. Vedkommende har hatt avgjørende inflydelse på norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk og har vært medansvarlig for flere terroraksjoner i utlandet der Al-Qaeda har vært involvert og som har kostet tusener av sivile livet.

Taliban Norge oppfordrer vedkommende til å benytte februar måned til å vurdere sitt politiske engasjement. Om vedkommende trekker seg fra politikken, vil ikke Taliban Norge forfølge saken, men om vedkommende fremdeles fortsetter sitt undegravende virke, vil Taliban Norge avsløre vedkommende i avisens utgave den 1. mars 2013.