Død over Amerika! Død over Israel!

desinfo

Skremmende naivt av Iver Neumann

15. March 2018

Skremmende naivt av Iver NeumannIver B. Neumann, direktør ved NOVA


Direktør Iver Neumann ved NOVA uttaler til nrk.no at han er «veldig glad» over de britiske reaksjonene mot Russland i kjølvannet av Skripal-saken. Iver Neumann ser ut til å befinne seg i en verden der vestlige etterretningstjenester alltid forteller sannheten og der falskflaggoperasjoner aldri forekommer, kommenterer Taliban Norges redaktør Erik Wong.

av Erik Wong

Direktør Iver Neumann ved NOVA uttaler til nrk.no at han er «veldig glad» over at Storbritannia nå utviser 23 av de i alt 58 russiske diplomatene i landet, at britene også stopper all myndighetskontakt på høyt nivå med Russland, og at Storbritannias statsminister Theresa May i tillegg truer med å fryse eiendeler tilhørende den russiske staten i Storbritannia.


Blåøyet barnetro

Direktøren for forskningssenteret NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) fremviser en blåøyet naivitet, ja en nærmest barnetroaktig tillit til vestlige etterretningstjenester, når han i intervjuet med nrk.no svarer slik på intervjuerens mildt kritiske spørsmål om hvordan statsminister May nå kan være så skråsikker på at det faktisk er Russland som står bak:

Storbritannia har mye bedre tilgang på informasjon om dette enn deg og meg. Man må alltid ta forbehold om at man ikke vet alt, særlig når det gjelder etterretning, sier Neumann, som tror May er sikker i sin sak.

Vi vet at vestlige etterretningstjenester har servert den ene loddrette løgnen etter den andre om 9/11, om angrepene mot London 7. juli 2005, om nedskytingen av flight MH17 over Ukraina i 2014 og om angrepet mot redaksjonen til tidsskriftet Charlie Hebdo i Paris i 2015. I disse (og i mange, mange andre) spektakulære terroraksjoner peker dypstaten i NATO-landene seg ut som den mest sannsynlige ansvarlige, men skylden har NATO-landenes etterretningstjenester uten unntak og uten bevisførsel lagt på andre. NOVA-direktør Iver Neumann synes implisitt å tro at disse landenes etterretningstjenester etter flere tiår med systematiske og bevisste løgnkampanjer, i mange tilfeller for å dekke over sine egne roller i mange av disse terrorsakene, nå i 2018 plutselig har begynt å fortelle sannheten. Neumann velger å feste lit til udokumenterte påstander fra et hold som i flerfoldige konkrete terrorsaker sitter igjen med dokumentert fravær av troverdighet.


Historisk hukommelse som en sil eller bare dobbeltmoral?

Direktør Neumann runder av intervjuet med nrk.no med følgende kraftsalve:

Man går ikke går over andre lands grenser og dreper folk. Den typen brudd på regelen må slås kraftig ned på, for det er veldig uheldig om den får fortsette, sier Neumann til NRK.

Har direktør Neumann fullstendig glemt hvem som har deltatt i terroren mot det syriske folk? Terrororganisasjonene som har drept hundretusener av sivile i Syria har hatt militær, økonomisk, logistisk og diplomatisk støtte fra flere NATO-land, også fra Storbritannia.

Har direktør Neumann fullstendig glemt Storbritannias folkemord i Irak?

Har direktør Neumann fullstendig glemt Storbritannias rolle i terroren mot Libya og okkupasjonen av Afghanistan?

Regnes ikke Storbritannias handlinger i Syria, Irak, Libya og Afghanistan som «å gå over andre lands grenser og å drepe folk»? Jeg har til gode å lese direktør Neumann heve røsten mot disse dokumenterte krigsforbrytelsene og å forlange diplomatiske reaksjoner mot Storbritannia. At udokumenterte påstander fra ytterst tvilsomt hold fører til at Storbritannias statsminister May reagerer mot en uskyldig part gjør derimot direktør Neumann «veldig glad». I sum utviser Neumann stort besvær med sitt politiske gangsyn. Jeg tror vel egentlig ikke at Iver Neumann ikke husker eller ikke kjenner til Storbritannias omfattende krigsforbrytelser i andre land. Er det dobbeltmoral direktør Neumann lider av, tro?