Død over Amerika! Død over Israel!

kunngjøringer

Vil bli donert til Russland, Kina, Iran og Hizbollah

3. November 2017

Vil bli donert til Russland, Kina, Iran og Hizbollah

Hva vil skje med F35-bombeflyene etter Kongedømmets fall?

En revolusjonær norsk regjering vil forplikte seg til å holde norske soldater på norsk jord og vil ikke ha bruk for slike langtrekkende bombefly. F35-bombeflyene vil derfor bli donert til allierte og vennligsinnede stater: Russland, Kina, Iran og den libanesiske Hizbollah-hæren.