Død over Amerika! Død over Israel!

Syria

MILITÆRE MÅL

7. April 2017

MILITÆRE MÅLSyrias president Bashir Al-Assad. Foto: SANA

Følgende bygninger og installasjoner er militære mål på norsk jord:

- Alle bygninger som står til Oslo-regimets disposisjon, særlig bygninger som huser regjeringskontorer og departementskontorer
- Alle militære bygninger og installasjoner
- Alle flyplasser

Publikum bes holde sikkerhetsavstand minimum 2 km til militære mål.