Død over Amerika! Død over Israel!

årets navn

Pål Steigan er årets navn 2016

Pål Steigan er årets navn 2016Pål Steigan - Foto: John Erling Blad

Pål Steigan er av redaksjonen valgt til Årets Navn 2016. Pål Steigan har levert en iherdig, grundig og etterrettelig innsats på sitt nettsted steigan.no i kampen mot midtstrømsmedias strøm av falske nyheter om internasjonal politikk, og i særlig grad har Pål Steigan bidratt til å klargjøre for et norsk publikum de enkeltstående elementene i de NATO-alliertes krig mot Syria og den norske delaktigheten i NATOs internasjonale terror.

Pål Steigan har ikke entret motstandskampen mot terroren uten mange og tunge handicap. I mange år var han selv på den gale siden. Han begynte sin politiske karrière som frontfigur for AKP (m-l) og viklet seg gjennom mange år dypere og dypere inn i denne virkelighetsfjerne og utopiske bevegelsens irrasjonelle religiøse tvangsrier og tilhørende bizarre happenings, og det hele kulminerte i et hjertelig håndtrykk med Kambodsjas sjefsbøddel Pol Pot i 1978.

Det største handicappet Pål Steigan har måttet ta med seg i dagens motstandskamp, er at han aldri på noen fullgod og troverdig måte tok et oppgjør med sin fortid – i tide. Innrømmelsene, erkjennelsene og beklagelsene har alltid kommet historisk sent. Pål Steigans fortid er derfor blitt det vesentligste handicappet han må legge på vekten når han ber publikum om å veie sin troverdighet.

På tross av denne tunge bagasjen, kommer Pål Steigan klart ut som en av dagens mest troverdige og skarpeste norske regimekritikere. Hans journalistiske allestedsnærvær, hans enorme kunnskaper om internasjonale politiske forhold og hans grundighet i å grave opp og sette i sammenheng detaljer som belyser politiske årsakssammenhenger blir det avgjørende: Den som ønsker å holde seg orientert om internasjonal politikk på norsk kommer ikke utenom nettstedet steigan.no.