Død over Amerika! Død over Israel!

NATO

- Legitime militære mål

- Legitime militære mål

Den norske Quisling-regjeringen har mottatt ordre fra USA om at 300 amerikanske soldater vil bli stasjonert på Værnes. Organisasjonen Taliban Norge uttaler til nettavisen Taliban Norge at enhver amerikansk soldat på norsk jord er et legitimt militært mål. Den stående ordren til alle patriotiske nordmenn fra organisasjonen er: Skyt dem uten å spørre, skyt for å drepe! (Shoot on sight, shoot to kill!)