Død over Amerika! Død over Israel!

leder

Nobel-komitéen snubler igjen

7. October 2016

Nobels Fredspris for 2016 er tildelt Colombias president Juan Manuel Santos Calderón for hans iherdige innsats sammen med den colombianske FARC-geriljaen for å fremforhandle fredsavtalen som det colombianske folket nylig avviste med knapp margin i en folkeavstemning. Fredsprisen har President Santos utvilsomt fortjent. Det absurde ved årets fredspristildeling er at presidentens motpart gjennom fredsforhandlingene ikke fikk den. Det absolutt naturlige hadde vært at årets fredspris hadde vært delt med en av lederne for FARC, for eksempel Rodrigo Londoño Echeverri (“Timochenko”). Vi kan bare spekulere i Nobel-komitéens vurderinger på dette punktet. Komitéen mener åpenbart at ledelsen i FARC ikke har gjort seg fortjent på samme måte som president Santos. Dette er et farlig signal å sende ut all den tid fredsprosessen er så vidt skjør som den er i Colombia. Det skal ikke mye til for å velte prosessen og dagens halvveise skjevpristildeling kan vise seg nettopp å være akkurat så mye. Nobel-komitéen demonstrerer atter en gang sin preferanse for å markere politisk ståsted i steden for å dele ut en kompromissløs pris for fred.