Død over Amerika! Død over Israel!

ytringsfrihet

Twitter med koordinert sensuraksjon

Twitter med koordinert sensuraksjon

Twitter har med den siste oppdateringen av appen som ble sluppet i går innført et “Quality Filter”, som nå er påslått som default. Dette medfører i praksis at millioner av Twitter-konti til opposisjonelle som har vært flagget internt i Twitter med ett slag gjøres inoperative. Dette er en mer systematisk og omfattende bruk av Twitters “shadowbanning”, som Twitter har benyttet sporadisk helt fra 2015. Dette skjer samme dag som en forfalsket rapport om MH17 vies bred omtale i hele NATO-pressen og samtidig med publiseringen av en serie artikler med aggressiv desinformasjon om Russland. Koordineringen mellom NATO, MSM og Twitter fremstår som presis og absolutt.


Hvordan fungerer sensuren?

Kan sensurfilteret slås av? Ja, og da kan du lese tweets fra alle som er flagget internt hos Twitter som “shadowbanned”. Du kan altså kontrollere hva du vil lese, og den biten er grei. Hva som er mindre greit, er at du ikke aner om du selv er flagget, og om du er flagget, da vil ikke dine kommentarer i det offentlige Twitter-rommet synes overfor det store flertallet av brukere, siden sensurfilteret er påslått som default, og det kreves en handling fra hver enkelt bruker for å slå det av. Dinosaurene på nettet vil nok sporenstreks slå av filteret, men nykommeren, den uerfarne, vil bli skjermet mot mye kritisk informasjon. Du må altså vite for å få vite. Dette er et skummelt prinsipp.


Hvem sensureres i teorien?

Det er det bare Twitter som vet. Om Twitter-kontoen din er flagget som “shadowbanned”, får du ingen melding. Du får heller ikke vite grunnen til en eventuell flagging. Twitter selv sier at filteret skal luke ut hatefulle ytringer og at det er algoritme som gjør jobben. Virkelig? Twitter sier intet om i hvilken grad algoritmen kan skille mellom genuine hatefulle ytringer på den ene siden og sitater og sarkasme på den andre siden. Og hva med alle verdens språk som brukes på Twitter? Håndterer algoritmen alle disse? Å luke ut hatefulle ytringer ved hjelp av en algoritme er i utgangspunktet dømt til å mislykkes. Kan algoritmen skille mellom disse, tro?

  1. Jeg skal faen meg dreparei
  2. Han sa, jeg skal faen meg dreparei
  3. Hva sa han?
    Jeg skal faen meg dreparei
  4. Om jeg ikke får spandere ny klokke på deg skal jeg faen meg dreparei

Det er jo bare den første som er hatefull. 2 og 3 er sitater og nr. 4 er meget mulig godlynt jargon.

Forstår algoritmen subtile kulturelle referanser, tro?

  • Never .. go against .. the family
  • You toucha my car, I breaka you face

Ytringene over kan være hatefulle, men de kan også være humoristiske. For å kunne avgjøre hva som er hva må i så fall algoritmen forstå kontekst, sammenheng, i menneskelig kommunikasjon, og ha innabords kjennskap til gjengs kultur, litteratur, film og memer i tiden, omtrent som et levende menneske. Hadde det fantes en slik algoritme, kunne alle verdens oversettere, tolker, litteraturanmeldere og språklærere kunne permitteres. AI er ikke riktig der ennå.


Hvem sensureres i praksis?

Beskyldningene hagler fra alt-Right-konservative om at Twitter sensurerer dem:


Ingen påvirkningsagenter er involvert

At sosiale medier, og i særlig grad sosiale medier i USA, står under neokonservativ politisk kontroll er ikke noe nytt. Helt siden de neokonservative sprengte World Trade Center i New York den 11. september 2001 for å få et påskudd til å starte sin verdensomspennende flodbølge av terrorangrep, destabilisering og erobringskriger har motivasjonen vært enorm for å kunne avlede motinformasjonen på sosiale medier om terroren og krigene de neokonservative har startet.

I USA har Harvard-professoren Cass Sunstein stått i sentrum for debatten om sensur, infiltrering og overvåkning av opposisjonelle, tiltak han varmt anbefaler og gjør rede for i detalj i flere av sine bøker.

I Norge har liknende tankegods blitt fremmet av forstanderen i Det mosaiske trossamfunn, Erwin Kohn, og av Didrik Søderlind og John Færseth i Human-etisk Forbund. Verken Kohn, Søderlind, eller Færseth er betalte påvirkningsagenter for Mossad – ingen av dem.


Koordinering med NATO-pressen

Dagen etter at Twitter slipper sin siste oppdatering av appen, der sensurfilteret er påslått som default, slippes det enda en granskningsrapport om nedskytningen av flight MH-17 til Malaysia Airlines over det østlige Ukraina den 17. juli 2014, der alle de 298 ombord ble drept. Tidligere tekniske undersøkelser har blant annet vist at flyskroget ble pepret med 30mm maskinild og at et påstått opptak av radiokommunikasjon de ukrainske opprørerne seg imellom var over et år gammelt og dreide seg om nedskytning av et militært fly.

I rapporten som blir sitert i det vide og det brede i NATO-pressen i går, nevnes ikke kulehullene fra 30mm-kanonen, ei heller at radiokommunikasjonen mellom opprørerne var langt forut i tid og dreide seg om et annet fly. Marsjhøyden til det nedskutte passasjerflyet ligger langt over rekkevidden til en 30mm maskinkanon, og vinkelen til kulehullene tyder også på at MH-17 ble skutt ned fra luften og ikke fra bakken. Disse momentene taler ikke for at de ukrainske opprørerne var ansvarlige for nedskytningen, siden de ikke har kampfly til disposisjon.

Normalt ville ikke publikasjonen av enda en rapport med en åpenbar politisk fordreiet konklusjon om et slikt sensitivt politisk emne ha overlevet en time i sosiale media, men i går var motinformasjonsstrømmen på Twitter stort sett fraværende. Ledende opposisjonelle skribenter kastet seg over rapporten og de betalte agentene i NATO-pressen, men tweetene kom aldri frem på grunn av Twitters påslåtte sensurfilter, som de fleste Twitter-brukere pliktskyldigst hadde oppdatert dagen før.

I timene etter serveres flere James Bond-liknende historier i NRK, der Russland deskrediteres:

NATO-pressens konklusjon om at Russland stod bak nedskytningen av MH-17 fikk bli stående i flere timer før folk skjønte hva som var skjedd og fikk distribuert informasjon om hvordan sensurfilteret skulle slås av. I mellomtiden var desinformasjonen uimotsagt levert den tiltenkte målgruppen av ferske Twitter-brukere, teknisk ukyndige og de som i all travelhet overfladisk har tittet innom sosiale media, og oppfølgende desinformasjon rettet mot Russlands omdømme ble så om natten klargjort via MSM. Ytterligere et skritt i retning av å påvirke opinionen i Russlands disfavør var tatt. NATO forbereder nå enten et direkte angrep mot russisk territorium, eller en provokasjon som fører til russisk militær intervensjon i et naboland, og opinionen i NATO-landene må bearbeides til å godta krigshandlingene som vil komme.