Død over Amerika! Død over Israel!

kommentar

Hillary kan bli tvunget til å trekke seg

13. September 2016

Av Erik Wong

På grunn av sin åpenbart sviktende helse, sin lemfeldige omgang med klassifiserte dokumenter og sin korrupsjonslignende utenrikspolitiske privatpraksis i Clinton-stiftelsen, blir Hillary Clinton i stadig sterkere grad vurdert som “uvalgbar” (“unelectable”) ved høstens amerikanske presidentvalg, også av ledelsen i Det demokratiske partiet. I en like sterkt stigende grad blir det vurdert som sannsynlig blant politiske observatører at DNC (Det demokratiske partiets nasjonale komité) vil komme til å be henne om å tre til side til fordel for enten sin visepresidentkandidat Tim Kaine, eller for Joe Biden.

DNC vil likevel ha en tung oppgave foran seg om et flertall av komitéen skulle ønske å vrake Clinton som partiets kandidat. Partiets lover er klare: Hun er valgt en gang for alle og bare Hillary Clinton selv kan velge å trekke seg før valget.

Hillary Clintons presidensielle ambisjoner er skyhøye. Det skal svært mye til for hun frivillig vil trekke seg. Demensdiagnose, hjernerystelse, epilepsi, offentlige besvimelser, lungebetennelse, samt anklager om korrupsjon, omfattende sikkerhetslovbrudd og endog mord har ikke vært tilstrekkelig. Likevel erkjenner flere og flere, også i det demokratiske partiets lederskap, at Clinton vil komme til å lide et knusende nederlag mot Donald Trump, først og fremst fordi hennes helse nå svikter så totalt at hun ikke vil kunne være til stede under resten av valgkampen.

Det demokratiske partiets nasjonale komité vil derfor måtte bruke både gulrot og pisk for å tvinge Hillary Clinton til å trekke seg. Hva komitéen skal kunne lokke og true med, er uvisst. Hillary Clinton er en politisk ringrev med altomfattende politiske ambisjoner, og en minnelig løsning vil måtte omfatte vesentlige konsesjoner overfor Clinton med hensyn til utformingen av politikken i den kommende presidentperioden, om den demokratiske kandidaten skulle vinne.

Disse ambisjonene vil kunne tilfredsstilles ved hjelp av en ministerpost, og kanskje vil Clinton forlange å fortsette som USAs utenriksminister.