Død over Amerika! Død over Israel!

NATO

NATO bomber Hviterussland

NATO bomber HviterusslandNATOs generalsekretær Gunnar Linaker

Vi skriver 1. juni 2043. NATOs generalsekretær Gunnar Linaker gir ordre til NATOs mobile ICBM-enhet om å bombe regjeringsbygningene i Minsk etter måneder med resultatløse forhandlinger om LGBTSMPED-kvoter for alle offentlige ansatte i Hviterussland.

Opprinnelig gikk Hviterussland i januar 2043 etter press fra de andre landene i Visegrad-alliansen med på samtaler med NATO om LGBTSMPED-kvoter etter tre år med vestlig boikott og en økonomi i knestående. Fra hviterussisk side het det bare at regjeringen hadde gått med på “samtaler”, men fra NATOs side var det klart at det dreide seg om LGBTSMPED-kvoter, som hele resten av Europa med unntak av Russland og Sveits hadde gått med på.

NATOs generalsekretær Gunnar Linaker hadde som norsk statsminister i 2036 ansvaret for gjennomføringen av Det brune skiftet, der LGBTSMPED-innvandrere fikk overta eksproprierte eiendommer i Oslo, riktignok til store protester, særlig fra de eksproprierte eldre, som måtte flytte til brakkebyene i Troms.

Nå gjaldt det å få Hviterussland, det siste landet i Visegrad-alliansen som ikke hadde føyet seg, til å bøye av. Etter måneder med forhandlinger klarte ikke NATO å få regjeringen i Minsk til å endre “sin steile holdning” til LGBTSMPED-minoriteten, til innvandring, ei heller til skattesamarbeidet i Europa. Kirurgisk bombing gjenstod som det eneste realistiske alternativet, og regjeringsbygningene i Minsk ble redusert til støv og murstein da NATOs missiler traff med stor presisjon om formiddagen 1. juni 2043.

Eller kanskje ikke. Gunnar Linaker ble uskadeliggjort på Utøya den 22. juli i 2011. TAKK, ANDERS BEHRING BREIVIK! HJERTELIG TUSEN TAKK!