Død over Amerika! Død over Israel!

leder

Nusra-fronten er fremdeles terrorister

29. July 2016

Nusra-fronten har brutt med Al-Qaeda i håp om å komme innunder våpenhvilen i Syria. Det er vårt håp om at Russland ikke lar seg lure og fortsetter å angripe denne NATO-finansierte terroristorganisasjonen til siste Nusra-kriger er drept.