Død over Amerika! Død over Israel!

Libya terror

Fem år siden terroren

Fem år siden terrorenEt av ofrene for Arbeiderpartiets terror mot den libyske sivilbefolkningen sommeren 2011.

Det er denne sommeren fem år siden Arbeiderpartiets terror rammet Libya. Åtti tusen mennesker ble drept, de aller fleste sivile. De norske politiske og militære lederne som ga ordre til og som samtykket til terroren, Jens Stoltenberg, Jonas Gahr Støre, Harald Sunde, Ine Marie Eriksen Søreide, Espen Barth Eide, Siv Jensen, Kristin Halvorsen, Liv Signe Navarsete, Erna Solberg, Trine Skei Grande og Dagfinn Høybråten, har ennå ikke måttet svare for seg foran en domstol. Anmeldelsene mot dem er blitt henlagt uten etterforskning.


01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 featured

27

28

29


Fakta om Gaddafis Libya:

 • Gaddafi efterlot Libya uten statsgjeld. Libya hadde heller ingen lån til IMF eller Verdensbanken.
 • Gaddafi efterlot Libya med 150 milliarder USD i valutareserver, som ble beslaglagt av NATO-land.
 • Libyas banker var alle statseiede og de ydet lån til befolkningen med lovfestet 0% rente.
 • Bruk av det statlige strømnettet var gratis. Ingen fikk noen strømregning.
 • Alle nygifte par fikk 60.000 Dinarer (tilsvarende 50.000 USD) av regjeringen til kjøp av sin første bolig.
 • All utdannelse var gratis.
 • Alle helsetjenester var gratis.
 • Før Gaddafi kunne 25% av alle libyere lese og skrive. Når Gaddafi døde var tallet steget til 83%, det høyeste i Nordafrika.
 • 25% av alle libyere har idag en universitetsgrad.
 • Alle universitetsstudenter fikk betalt en studielønn som tilsvarte lønnen i det yrket de studerte til.
 • Arbeidsledighetstrygden var 100% av normallønnen og var ikke tidsbegrenset.
 • Libyere kunne reise til utlandet efter eget valg for utdannelse eller medisinsk behandling. Den libyske staten ville i så fall betale tilsvarende 2300 USD per person per måned i levekostnadsstøtte pluss dekning av boligutgifter pluss støtte til bilhold.
 • Enhver libysk jordbruker fikk tildelt land, våningshus, driftsbyginnger, alt nødvendig utstyr, såkorn og husdyr – gratis.
 • Libyere fikk dekket 50% av innkjøpt til ny bil av staten. Biler ble solgt til selvkost uten skatt.
 • Engangsstøtte ved barnefødsel tilsvarte 5.000 USD.
 • 40 leiver brød kostet tilsvarende 15 amerikanske cent.
 • Bensin kostet tilsvarende 14 amerikanske cent per liter.
 • Overskuddet fra Libyas oljesalg ble fordelt på landets innbyggere og satt direkte inn på hver enkelt libyers bankkonto.
 • Libya hadde under Gaddafi ingen hjemløse og ingen tiggere.


Fakta om NATOs terror mot Libya:


Lenker: