Død over Amerika! Død over Israel!

kronikk teknologi

Krigen mot fremtiden

Ingar Holst reflekterer over fremtidens skattekonflikter.

Min gamle epletelefon begynte å bli treg, ustabil og batteriet hadde sett sine beste dager. Den hadde det med å slå seg av når det var aller minst praktisk, som når jeg nærmet meg avkjørselen på G30 og lyttet til navigasjonen over høyttalerne. Det var ingen vei utenom: en ny epletelefon måtte presses inn på neste måneds budsjett, som allerede var sprengt. Jeg mediterte et par minutter over eplefirmaet, telefonene de laver og appene deres. Et kort blikk på appene jeg hadde lastet ned de siste par tre månedene fikk meg til å ombestemme meg. Jeg fant frem eplepadden jeg hadde kjøpt til Mette ifjor. Hun bruker den nesten ikke, og den har ligget i dvale i en skuff det siste året, men nå kan den plutselig fullt ut erstatte en mobiltelefon. Jeg behøver rett og slett ikke telefon lenger.

Jeg har nettopp kansellert betalingsdelen av mobilabonnementet mitt. Alle jeg overhodet ønsker å snakke med har en eller annen samtaleapp. Med UXIN ringer jeg dessuten gratis fra eplepadden til alle jeg kjenner som tviholder på et telefonnummer – fastlinje eller mobil. Som registrert bruker blir telefoner til min gamle mobil satt over til eplepadden. Og ringer jeg til en annen som også har UXIN, går ikke samtalen innom telenettet overhodet.

Svigerfar er bonde fra det lutfattige Nordvestkina. Ikke typen markedsførerne oppfatter som trendleder. Likevel, jeg snakker utelukkende med ham gjennom en app. Om ikke teleselskapene kjøper seg inn i veksthusene som dyrker frem appene som på denne måten omgår telenettet, da går de under. Mobilnettet kommer til å være utkonkurrert i løpet av fem år og i løpet av ti år vil det forsvinne helt og bli demontert – globalt. Den syvende epletelefonen blir den siste med telefonfunksjon. Den åttende blir en padde, som så med årene vil bli lettere, mer intelligent, og til slutt bare være en chip i brilleinnfatningen som snakker til meg på dialekt.

Men det var ikke her det begynte. Det begynte lenge før. Det begynte da jeg kunne kassere CD-samlingen. Jeg har ikke kjøpt en eneste CD siden Spotify, men jeg har hørt svært meget mer musikk. Og jeg har ikke kjøpt en eneste bok siden Scribd, men jeg har lest langt flere bøker. Og jeg har ikke tatt inn på et eneste hotell siden Airbnb, men jeg har reist mye mer. Nå sitter jeg og skriver denne artikkelen i en hyggelig privat have i Nordthailand for en pris per døgn av halvannen hamburger i Oslo.

Teleselskapene i sin nåværende form vil forsvinne. Hotellnæringen vil bli utfordret på det mest nådeløse. Papirforlagene vil forsvinne. De overtallige ansatte vil få jobb på call-sentrene til firmaene som utvikler appene, ikke sant? Nei. Appen jeg snakker med svigerfar på har en funksjon der jeg kan chatte med support og få svar på alle spørsmål, men det er ikke noe menneske i den andre enden, det er et Eliza-script. Det fungerer helt fint.

Når appene står til vår disposisjon, finner vi tilbydere som langt underbyr alle tradisjonelle markedsaktører. Viktigere er at ingen fysisk kan se transaksjonene. Her forsvinner svært mye av statens skattegrunnlag. Ingen stat kan med noen grad av enkelhet se om jeg tilbyr en tjeneste via en app og tjener penger på det, hvis jeg da ikke åpent forteller om det på Twitter (og sender kopi til @PSTnorge).

Da blir det utfordrende for staten å kreve skatt på mitt arbeide. Statene kan reagere på minst to forskjellige måter på denne utfordringen. Norske myndigheter reagerer med harme og panikk og avskilter Über-chauffeurene om de kommer over dem. Nå tapte påtalemyndigheten nettopp en sak om denne fremgangsmåten saken i Oslo Tingrett, men Oslo-regimets faste overbevisning om at det norske folk må vernes mot sin egen fremtid er ikke rokket. Regimet vil forsøke andre innfallsvinkler, der argumentene ufravikelig vil være at allehånde statlige næringslivsreguleringer og det hellige, almindelige skattegrunnlaget ikke må uthules.

Den andre måten å reagere på mot fremtidens inntog på vil være å gjøre som Kinas myndigheter gjør. De lener seg langt tilbake i stolen og gir eff på de aller fleste områder, til velsignelse for den vanlige kineser, som ikke hverken formelt eller reelt behøver å skatte av inntekter fra barnepass, rengjøring, rørleggervirksomhet eller annet forefallende arbeide som tradisjonelt har vært favorittmålene for norsk skattesharia. Kun 8% av alle kinesere behøver å bekymre seg om selvangivelse1 og innslagspunktet for skatteplikt i Kina ligger omtrent rundt den gjennomsnittlige middelsinntekten, en skattepolitikk som forøvrig er identisk med organisasjonen Taliban Norges2.

Hva er de neste næringene som vil stå for fall? Renhold3, ja, men i Norge har det i liten grad eksistert en renholdsbranche på grunn av skattesharia, og i borettslagene går trappevasken fremdeles på rundtur. Her er det ikke en næring som sådan som står for fall, appene vil bare sørge for at det i større grad vil bli mulig å vaske sort. Appene vil sørge for at her blir en næring overhodet.

Bankene i sin nåværende form vil også bli utfordret gjennom blockchain-teknologien4. Det vil bli mulig å omgå banksystemet fullstendig ved penge- overføringer.

Efterhvert som flere og flere inntekter genereres utenfor myndighetenes kontroll, hvordan vil myndighetene reagere? De vil søke opp og angripe skatteobjekter som ikke kan skjules eller flyttes. Det er grunn til å regne med at norske boliger og biler vil bli rammet enda hårdere enn idag. I historisk perspektiv vil dette likevel ikke kunne vare. En dag vil faste boliger være like moderne som hest og kjerre og det vil vokse frem et marked for lette og flyttbare boliginstallasjoner som bare kan pakkes sammen eller taues bort. Den fremtidige menneskeheten, særlig i Europa, vil helt sikkert gå gjennom en fase der vi for en stund vil returnere til jeger- og sankersamfunnet og bli høyteknologiske nomader til vi greier å nedkjempe skatte- vesenet for godt.

Noter

  1. The Christian Science Monitor, 31. august 2011: China to cut income tax for 60 million people
  2. Taliban Norge, 24. desember 2013: Skatte- og avgiftspolitisk program
  3. Norges Handels og Sjøfartstidende, 28. desember 2015: Skal renske opp i renholdsbransjen
  4. www.blockchain.info: Bitcoin Wallet: Be Your Own Bank