Død over Amerika! Død over Israel!

Syria

IS kan trykke syriske pass

IS kan trykke syriske passSyriske pass. Foto: TASS

Flere russiske medier melder i dag at IS (terrororganisasjonen Den islamske Stat) har sikret seg utstyr til å trykke autentiske syriske syriske pass. Spørsmålet om hvilke kriterier som skal ligge til grunn for kontrollen med Norges grenser reises nå med full tyngde.

Den amerikanskledete krigen mot den lovlig valgte syriske regjeringen har drevet over 11 millioner syrere på flukt. Over 7 millioner er på flukt internt i Syria, og mer enn fire millioner syrere har flyktet over grensene til Syrias naboland. Selv om Norge ikke har mottatt noen forholdsmessig stor del av disse flyktningene, vedtok Stortinget i juni i år med overveldende flertall at Norge skal ta imot 8000 ekstra kvoteflyktninger fra Syria innen 2017. Dette kommer i tillegg til de som allerede er kommet på egenhånd. Victor Normann har offentlig ønsket seg 100.000 syriske flyktninger til Norge.

Flere russiske medier melder i dag at Den islamske Stat har sikret seg utstyr til å trykke autentiske syriske pass. Spørsmålet blir da hvordan norske utlendings- myndigheter skal kunne kontrollere at de syriske flyktningene som kommer til Norge virkelig er flyktninger og ikke IS-krigere.

Noe som kompliserer dette identifiseringsrbeidet, er at mens UDI, som skal være ansvarlig for identifiseringsarbeidet, er underlagt Justis- og beredskaps- departementet, må dette departementet på regjeringsplan koordineres med Uten- riksdepartementet, som i stort omfang befolkes av embetsmenn med islamist- sympatier i retning Al-Qaeda, Nusrafronten og IS. Nettavisen Taliban Norge har skrevet om hvordan tidligere statssekretær i UD, Torgeir Larsen, overførte milliarder fra libyske pensjonsfond i norske banker til IS i Syria via libyske mellommenn. Nettavisen Taliban Norge har også hevdet at Espen Barth Eide og Bård Glad Pedersen arbeider på vegne av islamistiske interesser.

En kilde som står regjeringen i Damaskus nær, svarer nettavisen Taliban Norge slik på direkte spørsmål om hvor mange IS-krigere som allerede kan ha kommet seg inn i Norge under dekke av å være flyktninger:

- Et betydelig antall.

Organisasjonen Taliban Norge programfestet i desember 2013 at Norge ensidig og øyeblikkelig bør trekke seg fra Schengen-samarbeidet. Organisasjonen har gått langt i å antyde at innreise til Norge bør være dokumentuavhengig, dvs basert på morsmålskompetanse i norsk språk, og ønsker å avskaffe asylinstituttet helt. Organisasjonen Taliban Norge oppfordret den 11. desember alle våpenføre menn til å begi seg til grenseområdene mot Sverige, Finland og Russland for å danne et grensevern.