Død over Amerika! Død over Israel!

Algerie

Kan gisselaksjonen ha vært planlagt i løpet av tre dager?

Kan gisselaksjonen ha vært planlagt i løpet av tre dager?Frankrikes utenriksminister Laurent Fabius - Foto: Marie-Lan Nguyen / Wikipedia

Laurent Fabius annonserte søndag den 13. januar at Algerie hadde gitt Frankrike tilladelse til å benytte algersk luftrom i kampen mot opprørerne i Mali. Om dette har vært grunnen til gisselaksjonen, må aksjonen ha vært planlagt fra bunnen av på tre dager. Er det overhodet mulig?

Den franske utenriksministeren Laurent Fabius annonserte søndag den 13. januar at Algerie hadde gitt Frankrike tilladelse til å benytte algersk luftrom i kampen mot opprørerne i Mali. Gisselaksjonen fant sted tidlig om morgenen den onsdag den 16. januar. Samtidig hevder ifølge VG en talsmann for gruppen Katibat Moulathamine (Den maskerte brigade) at angrepet er en hevn mot at Frankrike får bruke algerisk luftrom til aksjonen mot islamister i Mali. Dette å bety at angrepet mot gassproduksjonsanlegget og hele gisselaksjonen må ha vært planlagt i løpet av tre dager. Er det overhodet mulig?

Selvfølgelig ikke. Dette betyr enten at gruppen Den maskerte brigade visste om Algeries beslutning lenge før den var offentliggjort, eller at gruppen ikke står bak aksjonen og bare skryter den på seg. Andre muligheter finnes ikke. Om gruppen ikke står bak aksjonen, da må noen andre gjøre det. Men om gruppen virkelig står bak aksjonen, da viser denne tidslinjen at gruppen må ha forbindelser med myndighetene i Algerie eller i Frankrike. I så fall er Mokhtar Belmokhtar ikke mer og ikke mindre enn en agent for enten Algerie eller Frankrike, en tanke som andre også har gjort seg.

  • Ian Herring

    Det er en del andre senarier som enklere kan knyttes til konteksten og som en ansvarlig redaksjon burde få med seg i sine refleksjoner.

    - Aksjonen kan ha vært planlagt over lang tid ut fra andre motiver og triggere enn avtalen om bruk av luftrommet over Algerie.

    - Terrorgruppen kan ha jevn tilgang til informajon gjennom vanlig etterretning. Hva som er gruppens motiv og hva de egentlig ønsker å oppnå vet vi så langt lite om.

    At gruppen skulle ivareta interesser for Algerie eller Frankrike er et scenario som man ikke umiddelbart kan trekke ut av konteksten. Kanskje redaksjonen kan redegjøre for hva de nevnte statene skulle oppnå gjennom en slik konspirasjon?