Død over Amerika! Død over Israel!

Forsvaret

Forhåndslager angrepet i Melhus – flere drepte

Forhåndslager angrepet i Melhus – flere drepteBygningen som brenner ligger langs E39 ved Øysand i Trøndelag.

Et militært drivstoff- og ammunisjonslager ble så langt redaksjonen erfarer angrepet og satt i brann i Melhus i Trøndelag i går. Et ukjent antall NATO-soldater skal være omkommet og flere er hardt brannskadet. De skadde er fraktet til Haukeland sykehus i Bergen og St. Olavs hospital i Trondheim. MSM legger i dag lokk på saken. Forsvaret har ikke kommentert angrepet.

Så langt nettavisen Taliban Norge erfarer er det et militært drivstoff- og ammunisjonslager inne i en fjellhall som ble angrepet og satt i brann ved Øysand i Melhus sør for Trondheim i går. St. Olavs hospital bekrefter i følge NRK å ha mottatt tre hardt skadde personer og en med lettere skader. Flere av de hardest skadde er fløyet videre til Haukeland sykehus i Bergen.


MSM tause

Nettavisen Taliban Norge kjenner ikke til hvem som står bak angrepet mot lageret. Lageret er ikke med på listen over forhåndslagre som nettavisen Taliban Norge offentliggjorde i august 2014. I flere media omtales brannstedet som et bilopphuggeri – ingen MSM nevner i dag de militære aspektene ved lageret. Så langt nettavisen Taliban Norge erfarer er hovedbygningen til bilopphuggeriet inngangen til et militært lager inne i fjellet, der store mengder drivstoff og ammunisjon er forhåndslagret.


Store mengder ammunisjon eksploderte

I følge VG kunne vitner høre flere titalls eksplosjoner fra lageret, noe som er forenlig med at store mengder ammunisjon ble antent:


Facsimile fra Verdens Gang i dag.

Facsimile fra Verdens Gang i dag.


Taliban Norge står ikke bak

Et ukjent antall NATO-soldater skal være drept i angrepet. De dreptes nasjonalitet eller identitet er ikke kjent av redaksjonen. Organisasjonen Taliban Norge avviser overfor redaksjonen at de står bak angrepet.


Hva er sikker avstand?

Nettavisen Taliban Norge har flere ganger rettet søkelyset mot at kommuner med militære forhåndslagre ikke har fullgode rutiner for å verne den tilliggende sivile bebyggelsen i tilfelle angrep, og vi har konkret spurt Bjugn kommune om hvilke bestemmelser for minsteavstand mellom sivil bebyggelse og mulige militære mål kommunen følger når byggetillatelse skal gis, uten å få svar. Organisasjonen Taliban Norge har tidligere uttalt at sivile bør holde minst to kilometers sikkerhetsavstand til militære mål, men gjerne mer hvis mulig.