Død over Amerika! Død over Israel!

kronikk

Russland bør overta Svalbard

Russland bør overta SvalbardIsfjord Radio på Svalbard.

Oslo-regimet overholder ikke Svalbardtraktaten og er ikke modent for den oppgaven som er tillagt Norge gjennom traktaten. Russland bør umiddelbart ta over Svalbard, Jan Mayen, Bjørnøya og Hopen for å hindre at disse strategisk viktige områdene benyttes i NATOs internasjonale aggresjon, skriver Taliban Norges redaktør Erik Wongrattanasakul i dagens kronikk.

Svalbardtraktaten fra 1920 regulerer Norges suverenitets- og myndighetsutøvelse på Svalbard. Traktaten slår fast «Norges fulle og uindskrenkede høihetsret over Svalbardøgruppen», men gir også de andre signatarstatene vide rettigheter. Traktatens artikkel 7 fastslår: “Med hensyn til erhvervelse, utnyttelse og utøvelse av eiendomsrett … forplikter Norge sig … å innrømme alle de høie kontraherende parters undersåtter en behandling basert på fullstendig likestilling…”

Den russiske visestatsministeren Dmitrij Rogozin ankom lørdag Svalbard. Vi i redaksjonen i nettavisen Taliban Norge ønsker ham hjertelig velkommen og presiserer at han har full rett til å besøke Svalbard i kraft av Svalbardtraktetens artikkel 7. Dessverre er tonen en helt annen fra norsk UD, som i går brøt Svalbardtraktatens artikkel 7, ved å utbe russisk UD om en “forklaring” på besøket. Grunnen er at at Rogozin står på norsk UDs liste over personer som ikke får besøke norsk område på grunn av sitt engasjement for frihetskampen i Øst-Ukraina og folkeavstemningen om Krims tilbakeføring til Russland. Om UD forstår så lite av hva demokrati og frihet er, og om UD ikke makter å pleie sin hovedoppgave, som bør være å opprettholde fredelige og vennskapelig forbindelser til våre nærmeste naboland, og konkret, om UD ikke holder seg til Svalbardtraktaten, da bør dette møtes med en reaksjon.

En ting er arrogansen som tyter over i Utenriksdepartementets boikott-forskrift om Ukraina. Kiev-juntaens statskupp og påfølgende folkemord omtales som “Ukrainas territorielle integritet, suverenitet, uavhengighet og stabilitet”. Folkeavstemningen på Krim og frihetskrigen i Donbass omtales som en trussel. Sort er hvitt og hvitt er sort. Newspeak kalte George Orwell fenomenet.

Hva som verre er, er at UD nå bryter en internasjonal traktat som Norge har forpliktet seg til å følge. Hvilken reaksjon bør være passende på Oslo-regimets oppførsel mot Russland? Vi foreslår i all beskjedenhet av Russland overtar Svalbard, Jan Mayen, Bjørnøya og Hopen. Gjerne med makt. Helst umiddelbart. Oslo-regimet har gjennom sin ubeskrivelige arroganse vist for hele verden at regimet ikke er annet enn medløpere for den anglosionistiske imperialismen. Dess lenger regimet får fortsette uhindret, dess flere internasjonale konflikter vil Norge bli viklet inn i. Nå er Oslo-regimet i ferd med å ødelegge Norges tradisjonelle svært gode forhold til vår kjære nabo Russland. Hva blir det neste? Grensekrig mot Sverige?


Referanser: