Død over Amerika! Død over Israel!

kunngjøringer

Redaktørbytte

RedaktørbytteIngar Holst går av som redaktør for nettavisen Taliban Norge.

Ingar Holst takker av som redaktør for nettavisen Taliban Norge etter to år. Ny redaktør blir Erik Wong.

Ingar Holst går av som redaktør for nettavisen Taliban Norge på grunn av helseproblemer. Holst har vært redaktør av avisen siden oppstarten i desember 2012. Ny redaktør blir Erik Wong, som overtar redaktørarbeidet umiddelbart.

Erik Wong har bakgrunn fra NEB. Han har frem til årsskiftet vært nettavisen Taliban Norges korrespondent i Bangkok.