Død over Amerika! Død over Israel!

dagens trussel

Helsedirektoratet advarer

Helsedirektoratet advarerHelsedirektoratet advarer nå mot preparatet Antisemitox.

Helsedirektoratet advarer i en pressemelding mot preparatet “Antisemitox”, som markedsføres av det franske farmasøytiske selskapet OJE. Preparatet viser seg å inneholde farlige tilsetningsstoffer, som kan føre til livstruende bivirkninger.

“Antisemitox” er blitt markedsført på en svært aggressiv måte, særlig i Frankrike og Spania. I enkelte kretser er preparatet blitt et motedop og det førte til ramaskrik da det franske kjendismagasinet “Boujoulais du Matin” offentliggjorde fotos tatt med skjult kamera inne på herretoalettet i det franske parlamentet, der tomme Antisemitox-pakker lå og fløt sammen med kondomer. Kjemiske analyser som avisen fikk utført viste også spor av kokain.

Fra en annonse for Antisemitox. Foto: www.o-j-e.org

Fra en annonse for Antisemitox. Foto: www.o-j-e.org

Alarmen gikk hos de franske helsemyndighetene da det ble klart at Antisemitox er tilsatt det farlige kjemiske stoffet judeittklorid (J15O4H3NaCl), også kalt juttsalt eller juditt. Juditt er en potensielt ekstremt giftig alkalisk forbindelse som binder seg til fettstoffene i lillehjernen. De organiske virkningene av stoffet har ikke vært kartlagt, men enkelttilfeller der brukere av Antisemitox har vært innblandet i voldsepisoder ligger nå til vurdering hos den franske påtalemyndigheten.

Det norske helsedirektoratet opplyser til Taliban Norge at de har nedlagt et midlertidig omsetningsforbud mot Antisemitox basert på informasjon de har fått fra franske helsemyndigheter. Det er ventet at forbudet blir tatt opp til ny vurdering over jul, da resultatet av flere undersøkelser foreligger.