Død over Amerika! Død over Israel!

PST

PSTs trusselvurderinger bidrar til terror

PSTs trusselvurderinger bidrar til terror

De to terrorhandlingene som har rammet Norge og den største terrorhandlingen som har rammet vår forsvarsallianse i nyere tid har alle vært utført av sionister: Lillehammer 1973: Mossad; 11. september 2001: CIA / Mossad og Oslo / Utøya 22. juli 2011: Anders Behring Breivik1. På tross av dette har PST i sine årlige trusselvurderinger fra 2002 av konsekvent utelatt denne veritable trusselen mot Riket. Verre enn denne grove utelatelsen er likevel PSTs fordreininger av fakta i sine trusselvurderinger, og utviklingen av de politiske tanker som Breivik gir uttrykk for i sitt manifest og de brede politiske strømninger som hans tanker er en del av kan knyttes direkte opp mot disse fordreiningene. PST har derfor et psykisk medvirkeransvar for Anders Behring Breiviks terror.


Denne artikkelen er en del av motoffensiven mot hatretorikk, et prosjekt på Taliban Norge for å dokumentere ekstremistiske miljøer i Norge.

 


På tross av at hverken Norge eller våre allierte noensinde har vært utsatt for terrorangrep fra noe muslimsk land eller fra noen muslimsk gruppe eller enkeltperson, er det nettopp denne ikke-eksisterende faren som gjennomsyrer samtlige av PSTs trusselvurderinger fra 2002 av. En kort gjennomgang av nøkkelord som kan settes i forbindelse med muslimer eller islam viser følgende:

PST-konkordanser

 

Om vi ser på konkordansene til de samme nøkkelordene, blir billedet om mulig enda grellere. For å gjøre oppgaven overkommelig, har vi her begrenset oss til å se på konkordansen for ord som inneholder “islam”:

2003:

islamske terrororganisasjoner
Islamsk ekstremisme
innenfor islamske miljøer
ekstreme islamske grupper
ekstreme islamske grupper
ekstreme islamske miljøer

2004:

ekstreme islamister
ekstreme islamistiske gruppene
ekstreme islamister
Ekstrem islamisme

2005:

ekstrem islamistisk ideologi
ekstreme islamister
ekstreme islamistiske grupper

2006:

ekstreme islamister
ekstreme islamistiske miljøer
ekstrem islamisme
ekstrem islamistisk ideologi
Ekstrem islamistisk ideologi
ekstreme islamistiske miljøer
ekstreme islamistiske grupperinger

2007:

ekstrem islamistisk ideologi
ekstrem islamistisk terrorisme
ekstreme islamistiske miljøer
ikke unikt for islamismen
ekstrem islamistisk virksomhet
ekstrem islamistisk ideologi
ekstrem islamistisk ideologi
islamistiske terrorhandlinger

2008:

ekstrem islamisme
Ekstrem islamistisk terrorisme
ekstrem islamistisk aktivitet
ekstreme islamistiske organisasjoner
det ekstreme islamistiske miljøet
ekstreme islamistiske miljø
ekstreme islamister
ekstreme islamistiske organisasjoner
ekstreme islamistiske grupper
ikke unikt for islamismen

2009:

ekstrem islamisme
ekstrem islamisme
ekstrem islamistisk virksomhet
ekstreme islamistiske aktører
ekstreme islamistiske organisasjoner
ekstreme islamistiske miljøene
ekstreme islamistiske miljøer
ekstreme islamistiske ideologer
militante islamistiske grupper
ekstreme islamister
ekstreme islamisters syn
Islam-kritiske utspill

2010:

ekstreme islamistiske aktører
ekstreme islamister
ekstreme islamister
ekstrem islamistisk aktivitet
ekstreme islamistiske organisasjoner
ekstreme islamister
ekstrem islamistisk ideologi
Ekstreme islamister
ekstreme islamistiske organisasjoner
ekstreme islamistiske organisasjoner
ekstreme islamistiske miljøene
ekstreme islamistiske organisasjoner
ekstrem islamistisk terrorisme
Ekstreme islamisters negative fokus
ekstreme islamister
Ekstreme islamister
ekstreme islamistiske nettverk
ekstreme islamistiske aktører
ekstrem islamistisk ideologi

2011:

ekstrem islamisme
ekstreme islamister
enkelte islamfiendtlige grupper
ekstrem islamisme
ekstreme islamister
ekstreme islamistiske synspunkter
ekstreme islamistiske ideer
ekstreme islamistiske synspunkter
mellom islam og Vesten
innenfor islam
ekstreme islamistiske holdninger
ekstreme islamistiske miljøer
ekstreme islamistiske grupper
ekstreme islamistiske synspunkter
ekstreme islamistiske sympatier
ekstrem islamistisk ideologi
ekstreme islamistiske synspunkter
ekstreme islamister
ekstreme islamister
ekstreme islamisters fiendebilde
ekstreme islamister
islamfiendtlige grupper
islamfiendtlige grupper
islamfiendtlige grupper
islamfiendtlige gruppene
islamfiendtlige gruppene
islamfiendtlige organisasjoner

PSTs prosa utgjør en regelrett orgie i rasistisk omtaleonani og det ser ut som orgasmen kommer i trusselvurderingen for 2011, der frasen “ekstreme islamister” gjentaes tre ganger før det gir seg og man runder av med “islamfiendtlige grupper” fem ganger – uten adjektivet “ekstreme” – som her ville ha vært bedre på sin plass. Hvordan ville publikum reagere, mon tro, om enhver annen offentlig etat innførte lignende tvangspregede konkordanser overfor andre demonymer:

full trønder
arrogant bergenser
treg hedmarking

Den som skulle finne på konsekvent å omtale en nær sagt hvilken som helst annen folkegruppe på en slik måte ville øyeblikkelig fått Likestillingsombudet og en hel del andre ting på nakken. Man omtaler hverandre rett og slett ikke slik i 2011! Sprogfilosofen Walter Ong omtaler fenomenet som aggregative rather than analytic og klassifiserer det som en av de ni fremste kjennemerker på primitive kulturer.12

 

Referanser:

 1. Anders Behring Breivik: 2083 – A European Declaration of Independence, ss. 270, 271, 308, 754, 798, 1206, 1210, 1314, 1323, 1233
 2. PST: Trusselvurdering 2002
 3. PST: Trusselvurdering 2003
 4. PST: Trusselvurdering 2004
 5. PST: Trusselvurdering 2005
 6. PST: Trusselvurdering 2006
 7. PST: Trusselvurdering 2007
 8. PST: Trusselvurdering 2008
 9. PST: Trusselvurdering 2009
 10. PST: Trusselvurdering 2010
 11. PST: Trusselvurdering 2011
 12. Walter J. Ong: Orality and Literacy

 • Tip Nukem

  Nydelig nettside!
  Dette med at PST indirekte er skyldige i “terrorangrepet” den 22. juli har jeg ment lenge. De dyttet et psykotisk individ i “riktig” retning.
  Omtalen av gjerningspersonen fra PST sjefen i etterkant taler sitt tydelige språk: “En perfekt, [nydelig] arisk, [deilig] mann”(Janne Kristiansen, sjef for PST)