Død over Amerika! Død over Israel!

dagens trussel Wikipedia

Wikipedia

I Wikipedia kan man finne et vell av informasjon, dessverre kan man også finne et vell av uriktig informasjon. Både FN og IRNA er enige om at Taliban greide å slå tilbake valmuedyrkningen og opiumproduksjonen i den tiden de hadde makten i Afghanistan. Her er hvordan Wikipedia fremstiller dette:

wikipedia - taliban - opiumproduksjon

Wikipedia utropes derfor til dagens trussel mot menneskeheten. Taliban Norge gratulerer!