Død over Amerika! Død over Israel!

Nangarhar

Enormt angrep mot NATO-base

Enormt angrep mot NATO-base

Afghanske motstandsstyrker har utført et stort anlagt og svært vellykket angrep mot en transportterminal kontrollert av NATO i Nangahar og greid å ødelegge 226 tanks og 166 andre militære kjøretøy.

NANGARHAR, 9. juni. Motstandsstyrker fra Det islamske emiratet Afghanistan har utført et angrep mot en transportterminal i Jalalabad, regionhovedstaden i Nangarhar. Fra denne terminalen forsynes okkupasjonstroppene fra USA og NATO med drivstoff. Angriperne satte hundrevis av kjøretøy og shippingcontainere i brann.

Angrepet ble utført av tre motstandsmenn bevæpnet med skytevåpen og eksplosiver. En av motstandsmennene detonerte en billast med eksplosiver ved inngangen til terminalen, slik at de to andre motstandsmennene kunne ta seg inn i terminalanlegget. Straks de to var kommet seg inn i anlegget, åpnet de ild mot de utenlandske okkupasjonstroppene og de lokale quislingene som befant seg der. Mange titalls fiendtlige tropper ble drept.

Opetasjonen begynte klokken 10 om kvelden og pågikk til klokken ett om natten.

Foruten å ta ut et stort antall fiendtlige tropper, greide motstandsstyrkene å ødelegge og sette i brann hele 113 trailervogner lastet med 226 tanks, i tillegg til 33 containerbiler og 21 oljetanker, som alt brant lystelig til tidlig mandag morgen.

De tre motstandsmennene gav sine liv i aksjonen. De tre var Azizullah fra Nangarhar, Islam Ghani fra Logar og Muhammad Ghani fra Kabul.

Operasjonen natt til mandag er et av de mest ødeleggende og dødelige angrepene som har vært rettet mot terroristene fra USA og NATO-landene. Angrepet er en del av de afghanske motstandsstyrkenes våroffensiv “Operasjon Khaibar”.