Død over Amerika! Død over Israel!

årets navn

Årets Navn 2013

29. December 2013

Årets Navn 2013Tore Tvedt er årets navn 2013. Foto: Tom Øverlie / NRK.

Vigrids grand old man, Tore W. Tvedt, er av redaksjonen valgt til Årets Navn 2013. I begrunnelsen noterer redaksjonen seg Tvedts mangeårige uoppslitelige og oppbyggelige innsats for norsk ungdom gjennom Skiri-seremoniene, der norsk ungdom gis kunnskap om nordiske skikker, nordisk mytologi og nordisk levemåte.

Tore Tvedts innsats er fremmet på tross av politisk forfølgelse gjennom like mange år. Redaksjonen noterer seg spesielt Politiets Sikkerhetstjenestes utrettelige, systematiske og lovstridige engasjement for å frata Tvedt enhver fast bopel. Redaksjonen noterer seg også Tvedts klare utenrikspolitiske analyser gitt til beste gjennom artikler på Vigrids nettsted om situasjonen i land som Russland, Kina, Syria, Libya og Afghanistan. Disse utenrikspolitiske analysene er unike i sitt treffende språk og tjener sammen med Tvedts arbeid for norsk ungdom som hårdt tiltrengt folkeopplysning for vårt land. Redaksjonen regner Tore Tvedt for Norges største og mest taleføre nålevende dissident.

Q: Hvor mange norske ungdommer har du gjort Skiri totalt opp gjennom årenes løp?

A: Til sammen runder vi snart 800 seremonier og av disse tipper jeg noe over 500 er skiriseremonier av ungdom mellom 15 og 25. Flest gutter/menn, men i perioder faktisk mange damer til medias og PeSTs store forbauselse og forbannelse.

Q: Hvor gammel er du blitt nå? Har du noen planer om å pensjonere deg?

A: Jeg fyller 71 år den 23. mars 2014. Jeg var svært syk med kreft og følgesykdommer fra 2007 til 2010. I den perioden gikk jeg offentlig ut og pensjonerte meg fordi jeg ikke regnet med å bli frisk igjen siden jeg nektet sykehustesting og -behandling. I løpet av tiden etter at Breivik gjennomførte sin militære aksjon er jeg blitt veldig mye bedre, særlig mentalt, og er i dag i så full aktivitet som penger og alder tillater.

Q: Hvordan opplever du at norske myndigheter og særlig PST stiller seg til Skiri-seremoniene nå? Driver de fremdeles og trakkaserer ungdommer som blir gjort Skiri?

A: Unødvendig å si at jeg hater PeST og de andre elementene i den antihvite, rasitiske folkemordergjengen som vil utrydde oss som folk og kultur. Hvordan de kunne herje med meg og Vigrid for åpen scene med aktiv bistand fra hele det offentlige Norge, inklusive såkalte NGOs fatter jeg ikke. Det vil si at jeg måtte bare innse at Norge er et jødestyrt slaveri som ble okkupert av anglozionistene i 1945 og gjort til slaveleir for de jødiske finansoligarkene.

Hver eneste norske patriot burde hate norske politikere og media for den folkemorderjobben de har gjort i en fremmed makts tjeneste. Hatet bør tas ut sivilt og lovlig og det gis mange anledninger til det hadde nordmenn bare grodd baller igjen.

Q: Når du hele tiden blir møtt med vold fra statens side, hvorfor er du likevel så sterk tilhenger av ikkevoldslinjen?

A: Den gangen jeg startet Vigrid måtte jeg gjøre et par grunnleggende vurderinger. De var kun å drive ikke-voldelig i den forstand at aktiv politisk vold var utelukket. Jeg trente en god del ungdommer i nærkamp i gruppe med stokk siden jeg fra 70-tallet var sjefsinstruktør i selvforsvarsteknikker i et av landets største studioer. Du kan ikke drive voldelig i et land hvor menn er blitt femser og hvor makteliten har strupet tilgangen på våpen og andre voldsmidler slik det er i Norge. Den som skal drive militært må ha en fremmed makt i ryggen, men vil tape i Norge likevel siden Norge er verdens fremste hjernevaskete “1984″-samfunn.

Breivik ga meg rett ved sin handling og oppreisning ved å innkalle meg som vitne mot advokatens vilje. Han saboterte vitnemålet mitt og de slo av kringkastingen og samtlige parter i rettssalen hadde inngått avtale om ikke å stille meg spørsmål. Dette viser hvor totalt konsensusdiktaturet i Norge er.

Q: Må man tror på Tor og Odin som guder før man kan bli gjort Skiri, eller holder det at man ser på de nordiske gudeskikkelsene som oppbyggelige figurerer i den mytologiske litteraturen? Eller sagt på en annen måte, kan ateister eller agnostikere bli gjort Skiri?

A: Nei, overhodet ikke. Jeg spør aldri hva folk tror på så sant de ikke vil diskutere det selv. Ja, ateister og agnostikere gjør jeg med glede skiri. Kristne ogå siden jeg regner med at det er tungtveiende årsaker til at de ikke vil ta skrittet fullt ut. Den dagen vi vinner kommer de alle sammen.

Q: Hva vil du si hvis barn av ikke-nordiske innvandrere fatter interesse for nordiske idealer og ønsker å leve som nordiske? Kan disse bli gjort Skiri, eller må man være av hvit rase? Hva med adopterte?

A: Det spørsmålet måtte jeg tidlig ta stilling til og har vel gjort rundt ti ungdommer og småbarn skiri hvor moren var norsk og faren en svartskalle som de var skilt fra. Av og til er disse svekne ungdommenes bevissthet mye større enn norsk ungdoms.