Død over Amerika! Død over Israel!

vi overvåker

IKKE STEM!

IKKE STEM!


Det er tverrpolitisk enighet blandt landets dissidenter om å boycotte stortingsvalget. Samtlige partier som er representert på Stortinget nå, har krigsforbrytere nominert høyt oppe på sine lister. De to nye partiene som med størst realisme forsøker å komme inn, partiet Rødt og partiet De Grønne, ønsker henholdsvis å øke skattene enda mer og å forby privatbilismen. Da er valget gitt: Ikke Stem!


Jens Stoltenberg - krigsforbryter . Jonas Gahr Støre - krigsforbryter . Espen barth Eide - krigsforbryter
. Erna Solberg - krigsforbryter . Siv Jensen - krigsforbryter
Liv Signe Navarsete - krigsforbryter . Kristin Halvorsen - krigsforbryter . Trine Skei Grande - krigsforbryter
. . . Ine Marie Eriksen Søreide