Død over Amerika! Død over Israel!

dagens trussel

Angrep på Guam sannsynlig

Angrep på Guam sannsynligHangarskipet USS Ronald Reagan ved Apra havn i Guam. Foto: US Navy / Wikipedia.

Et nordkoreansk missilangrep mot Guam innen få dager er sannsynlig. Angrepet vil sannsynligvis være kjernefysisk.

Følgende momenter taler for et nært forestående nordkoreansk kjernefysisk angrep mot Guam:

  • Nordkorea er hårdt presset av de internasjonale sanksjonene. Landets ledere har lite igjen å tape og kan tenkes å vurdere å starte en krig for å komme ut av den fastlåste situasjonen.
  • Amerikanske militære provokasjoner har vært tallrike de siste par årene og har vært skreddersydd for å fremprovosere denne type reaksjon fra Nordkorea. Særlig gjelder dette den amerikanske senkningen av et sydkoreansk marinefartøy den 26. mars 2010 der 46 sydkoreanske marinesoldater omkom. USA og Sydkorea la så skylden på Nordkorea. Overflyvningen av Stealth-bombere nylig er en provokasjon av samme klasse.
  • Kim Jong-Un er på hjemmebane i behov av å demonstrere bortenfor enhver tvil at han er en leder verdig det nordkoreanske militærets respekt. Om han ikke i løpet av “svennepreioden” kan vise lederegenskaper, kan ha bli erstattet.
  • Guam er det nærmeste amerikanske målet innen rekkevidde. Nordkorea har missiler som kan levere nokså treffsikkert en kjernefysisk ladning til Guam, men neppe til det neste fiendtlige målet lenger ute, som er Hawaii. Et angrep mot Sydkorea eller Japan er mindre sannsynlig, da vil Sydkorea eller Japan med USA på slep måtte svare. Nordkorea vil antageligvis angripe Guam med en kjernefysisk missil og så vente og se. Nordkorea har verdens største stående hær på tre millioner mann og Sydkorea og USA sammenlagt kan kun slå Nordkorea militært om de benytter alt de har av sjø- og luftstridskrefter, og om en slik krig startes vil det sydkoreanske samfunnet bli utradert underveis. Nordkorea vil gamble på at ingen vil starte en slik krig.
  • Guam er et velegnet militært mål; det er amerikansk territorium; det har en stor kontigent amerikanske militære; det er ikke særlig godt forsvart mot missilangrep; og det viktigste er at et angrep mot Guam ikke direkte vil fremprovosere et angrep fra Sydkorea: Det vil bli en ren amerikansk affære. Et angrep mot Guam passer best inn i nordkoreansk tenkemåte nå.
  • Et kjernefysisk angrep vil matche det propagandabehovet Nordkorea nå har. Et konvensjonelt angrep ansees ikke tilstrekkelig.
  • Et angrep mot et amerikansk mål vil være populært blandt Nordkoreas befolkning og blandt enkelte av Nordkoreas politiske allierte, muligens Iran og Syria, selv om ingen av de sistnevnte vil applauere et slikt angrep offentlig. Et slikt angrep vil matche (nord)koreanske æresbegreper, som nå er utfordret.