Død over Amerika! Død over Israel!

al-Qaeda droner

- Al-Qaedas 22. punkter en forfalskning

- Al-Qaedas 22. punkter en forfalskningAl-Qaedas sjekkliste for å unngå droneangrep er høyst sannsynlig en forfalskning. Foto: U.S. Air Force / Paul Ridgeway / Wikipedia.

Dokumentet som Associated Press hevder å ha funnet i Mali er høyst sannsynlig en forfalskning, sier den uavhengige terroreksperten Andy Zhang til Taliban Norge.

Da franske soldater rykket inn i Timbuktu i slutten av januar, ble de fulgt av såkalte “embedded journalists” fra Associated Press. Disse journalistene følger soldatene i felten og er aldri objektive reportere, fordi de avhenger av å bli beskyttet av soldatene. Associated Press-journalisten Adam Goldman har tidligere levert desinformasjon til norske myndigheter om blandt annet terrorangrepet i London, der AP har hevdet at det ble benyttet vannstoffhyperoksid. Dette førte til at tre innvandrere er blitt fengslet og derefter dømt for terrorplanlegging fordi de har kjøpt små mengder av vannstoffhyperoksid, selv om andre kilder hevder at sprengstoffet som ble benyttet i London var C4.

Huffington Post melder at AQIM evakuerte en bygning i Timbuktu før de franske styrkene ankom byen, der skal journalister fra Associated Press ha funnet et tips-hefte for å unngå å bli drept av droner, som de har funnet AQIMs navn på. Dokumentet kan lastes ned her. TN har bedt den uavhengige terrorforskeren Andy Zhang om en kommentar til dokumentet:

- Det ser ut som om dokumentet er forfattet av dem som opererer dronene, og ikke av den som forsøker å unngå å bli oppdaget eller beskutt av dronene. Det er særlig punktet om å gjemme seg ved store trær som virker pussig. Amerikanske og israelske droner har infrarøde kameraer ombord og har ingen vanskeligheter med å se et menneske like ved et tre, uansett om det er stort eller lite. Kroppstemperaturen vil være det avgjørende. Det eneste unntaket er om temperaturen i luften og på bakken er eksakt 37 grader, da får dronene problemer, men nei, hehe, den som søker tilflukt under et stort tre vil ikke kunne unngå de infrarøde kameraene. Nei, dette er et dårlig råd.


The idea that there is an organisation, with operatives and cells around the world, of which you can be a member, is a myth. There is no Al-Qaeda organisation.

- Jason Burke


Hva ellers kan du si om dokumentet?

- At det åpenbart er en forfalskning. Det ser ut som å ha vært lavet på et gutterom. Jo, selvfølgelig er det en forfalskning, også fordi AQIM ikke eksisterer. AQIM er en amerikansk branding, på lik linje med alle andre tilfelle av bruken av Al-Qaeda-navnet.

Hva mener du med “branding”?

- Al-Qaeda som selvstendig organisasjon eksisterer ikke, heller ikke AQIM. Det er total enighet om dette blandt uavhengige forskere. Alle som hevder det motsatte er lønnet av militære forskningsinstitusjoner og de har jo en interesse av å opprettholde myten om Al-Qaeda.


All resistance in Afghanistan counts as Taliban-lead and all resistance in Iraq is spun as Al-Qaeda-trained or Al-Qaeda-funded or at the very least Al-Qaeda-guided or Al-Qaeda-inspired. As the odd widowed woman in Diyala, Kirkuk or Baghdad takes up arms, this is spun as Al-Qaeda by default by the combined directed voices of US intelligence and unintelligence (media). This furtive twist of good old American branding renders the forces in the field unable to avoid hitting civilians as they are told to target Al-Qaeda and Taliban.

- Igor Ahlefeldt (1963-2012)


Al-Qaeda ser jo ut til å være svært så aktive i Syria og Libya?

- Ja, men dette er altså “branding”. Amerikanerne utstyrer via mellommenn omreisende fundamentalister med våpen og penger. Så angriper disse fundamentalistene amerikanske installasjoner eller selskaper der amerikanske multinasjonale firmaer er inne eller de rett og slett kidnapper eller dreper amerikanere. Vips så har man skapt Al-Qaeda. Det blir som julenissen. Det er drakt man kan iføre seg på julaften for å lure barna. Joda, julenissen finnes, fordi barna ser ham, men det er altså en drakt og under drakten er det en menneske. Jeg tror dette dokumentet best kan forståes som et ledd i krigen i Mali. USA behøver nå å skape en fiende og et fiendebillede og bygge en forståelse blandt velgerne om at Al-Qaeda finnes, ellers blir det politisk umulig å bekjempe dem. Man får ikke amerikanske og europeiske velgere med på et nytt Afghanistan om man ikke kan dokumentere at fienden er der. Dette dokumentet gjør akkurat det.

Hvorfor offentliggjør så AP dette dokumentet, om det ikke er ekte?

- Du må spørre AP.


Iransk UD tviler på ektheten

En ansatt i iransk UD som ber om ikke å bli navngitt peker også på at mange av punktene som oppgies i dokumentet ikke vil være effektive mot droner og han tviler derfor på at dokumentet er ekte. Han nevner spesielt punkt 18, å sette opp dukker, som noe som vil være fullstendig ineffektivt, og av samme grunn som analytikeren Andy Zhang påpeker: Dronene er varmesøkende og vil ikke identifisere dukker som mål.


Al-Qaedas 22. punkter mot å bli angrepet av droner:

 1. It is possible to know the intention and the mission of the drone by using the Russian- made “sky grabber” device to infiltrate the drone’s waves and the frequencies. The device is available in the market for $2,595 and the one who operates it should be a computer- know-how.
 2. Using devices that broadcast frequencies or pack of frequencies to disconnect the contacts and confuse the frequencies used to control the drone. The Mujahideen have had successful experiments using the Russian-made “Racal.”
 3. Spreading the reflective pieces of glass on a car or on the roof of the building.
 4. Placing a group of skilled snipers to hunt the drone, especially the reconnaissance ones because they fly low, about six kilometers or less.
 5. Jamming of and confusing of electronic communication using the ordinary water-lifting dynamo fitted with a 30-meter copper pole.
 6. Jamming of and confusing of electronic communication using old equipment and keeping them 24-hour running because of their strong frequencies and it is possible using simple ideas of deception of equipment to attract the electronic waves devices similar to that used by the Yugoslav army when they used the microwave (oven) in attracting and confusing the NATO missiles fitted with electromagnetic searching devices.
 7. Using general confusion methods and not to use permanent headquarters.
 8. Discovering the presence of a drone through well-placed reconnaissance networks and to warn all the formations to halt any movement in the area.
 9. To hide from being directly or indirectly spotted, especially at night.
 10. To hide under thick trees because they are the best cover against the planes.
 11. To stay in places unlit by the sun such as the shadows of the buildings or the trees.
 12. Maintain complete silence of all wireless contacts.
 13. Disembark of vehicles and keep away from them especially when being chased or during combat.
 14. To deceive the drone by entering places of multiple entrances and exits.
 15. Using underground shelters because the missiles fired by these planes are usually of the fragmented anti-personnel and not anti-buildings type.
 16. To avoid gathering in open areas and in urgent cases, use building of multiple doors or exits.
 17. Forming anti-spies groups to look for spies and agents.
 18. Formation of fake gatherings such as using dolls and statutes to be placed outside false ditches to mislead the enemy.
 19. When discovering that a drone is after a car, leave the car immediately and everyone should go in different direction because the planes are unable to get after everyone.
 20. Using natural barricades like forests and caves when there is an urgent need for training or gathering.
 21. In frequently targeted areas, use smoke as cover by burning tires.
 22. As for the leaders or those sought after, they should not use communications equipment because the enemy usually keeps a voice tag through which they can identify the speaking person and then locate him.