Død over Amerika! Død over Israel!

22. juli

Hva NRK ikke viser

Hva NRK ikke viser

I en spesialutgave av Brennpunkt som vises på NRK1 tirsdag 27. november offentliggjøres for første gang videobildene av den hvite varebilen som parkerer foran Høyblokka i regjeringskvartalet. NRK viser imidlertid ikke hele overvåkningsfilmen: I sekundet der ladningen går av vises film fra overvåkningskameraer som ikke dekker stedet der bilen ble parkert. Hvorfor?

Mange kritiske røster har siden fjorårets terroraksjon hevdet at Breivik ikke stod bak endog ikke kunne ha stått bak angrepet på regjeringskvartalet. Enkelte har hevdet at det var flere enn én eksplosjon, andre har stilt spørsmålstegn ved om det var en gjødselbombe, atter andre igjen har hevdet at bomben ikke var plassert på bakkenivå. Blandt de skarpeste kritikerne er den amerikanske radioverten Alex Jones, historikeren Webster Griffin Tarpley og Den norske eksilregjering i Bangkok.

Breivik then took the train back to Rena, where he is driven from the train station to his farm by taxi driver Arild Tangen at about one o’clock pm. Later in evening on that Thursday he must have driven a rented silver gray Fiat Dublo towards Oslo, and this car passes a toll gate outside Oslo at about eleven that evening. According to the police, Breivik also parks this car near his mother’s apartment at Skøyen.

However, an Oslo bartender has given testimony about seeing Breivik out on town on the night between July 21. and July 22. If this testimony is correct, Breivik cannot have driven both cars. According to the newspaper Verdens Gang, the police have chosen to disregard this testimony in order to explain how Breivik could have driven two cars and thus how he could have been involved with the bomb(s).

- DELTA, NATO COMPLICITY IN 7/22 ATTACKS SUBSTANTIATED

While survivors from the Utøya Island shooting spree have identified Anders Behring Breivik as one of several shooters, the forensics of the blast site at Govt Plaza in Oslo points to that the explosions could not likely have been carried out by Mr. Breivik. The explosive charges appear to have been ignited near the rooftops of two of the affected buildings, and any perpetrators must have had unrestricted access to these two buildings in advance (buildings H and R4). The bearing of the shock waves further points to that military-grade plasma charges were fired.

- BREIVIK NOT LIKELY BEHIND BOMBS

Det er lett å avfeie slike spekulasjoner som virkelighetsfjerne konspirasjonsteorier. Den enkleste måten å sette bom for slik kritikk på ville være simpelthen å vise film fra overvåkningsvideoen fra regjeringskvartalet i det øyeblikket Breiviks bil eksploderer, men akkurat dette ene sekundet er redigert vekk. I stedet viser NRK hvordan eksplosjonen så ut fra overvåkningskameraer som var plassert andre steder og som ikke dekket stedet der bilen stod parkert. Hvorfor? Vi har stillet spørsmålet til NRKs journalist Svein Bæren, som har produsert dokumentaren om 22. juli som sendes i Brennpunkt på NRK1 ikveld. Han svarer:

Grunnen til at vi ikke viser eksplosjonen fra overvåkningskameraet med bombebilen, er at vi ser personer som blir drept. Vi mener det hadde vært etisk uforsvarlig.

Senere i filmen vises scener fra Einar Gerhardsens plass og hvor vi ser en omkommet ved fontenen. Vi tok kontakt med den omkomnes familie, og bildene er vist til familien og de vil gjerne at det skal vises i den formen det har i dokumentaren. Det fratar oss ikke vår selvstendige plikt til å vurdere styrken i bildet. Vår vurdering er at dette er så nennsomt og forsiktig at det ikke bryter med de varsomhetsreglene som vi pleier å praktisere når det gjelder slike bilder.

All den tid det finnes opptak av eksplosjonsøyeblikket er å holde disse bildene tilbake fra offentligheten uholdbart. Vi vet allerede at mennesker ble drept i eksplosjonen og omtrent på hvilken måte. Nå er det fremmet påstander om at det offisielt beskrevne hendelsesforløpet inneholder grove fordreininger med det formål å beskytte involverte bakmenn. Ikke å gjendrive disse påstandene nå, når man med letthet har anledning til det, vil medføre at tvilen om hendelsesforløpet alltid vil bli holdt i live.