Død over Amerika! Død over Israel!
Home » Archives by category » desinfo » PST

Kunsten å skyte seg selv i foten mens man lyver

Kunsten å skyte seg selv i foten mens man lyver

PSTs årlige søknad til Stortinget om økede bevilgninger til bekjempelse av nær sagt alt og alle foreligger nå i kulørt utgave. Den årlige trusselvurderingen fremlegges i en gradert versjon, der…

PSTs trusselvurderinger bidrar til terror

PSTs trusselvurderinger bidrar til terror

De to terrorhandlingene som har rammet Norge og den største terrorhandlingen som har rammet vår forsvarsallianse i nyere tid har alle vært utført av sionister: Lillehammer 1973: Mossad; 11. september…