Død over Amerika! Død over Israel!
Home » Archives by category » opinion » kunngjøringer » politisk program

塔利班挪威組織 2014 年政策及策略

塔利班挪威是一个革命性運動,旨在通過武裝鬥爭奪取挪威政權以建立基于直接民主、自由貿易以及基于民兵、非結盟和不可侵犯的國防的挪威共和制政府。挪威《證人報》記者熊威採訪塔利班挪威組織發言人應嘉浩。…

Policies and Strategies

Journalist Bjørn Brataas interviews Ingar Holst on the policies and strategies of Taliban Norway. This is the full text in English translation of the interview.…

Utenrikspolitisk program

Utenrikspolitisk program

FORHOLDET TIL DE NORDISKE LAND Ingen vesentlige endringer utover hva som er angitt i dette dokumentets punkt 6, som beskriver endringer i forholdet til Den europeiske Union (EU): Grensen mot…

Forsvars- og sikkerhetspolitisk program

Forsvars- og sikkerhetspolitisk program

Taliban Norge vil trekke Norge ut av NATO og vil avvikle alle norske hemmelige tjenester hjemme og ute.…

Skatte- og avgiftspolitisk program

Skatte- og avgiftspolitisk program

Taliban Norge vil innføre en flat skattesats for personer og bedrifter på ti prosent av bruttoinntekten.…

Prinsipprogram – Policy Paper – 政策文件

Prinsipprogram – Policy Paper – 政策文件

Taliban Norge er en revolusjonær bevegelse, som har som mål å ta over makten i Norge med våpen i hånd for å etablere en republikansk styreform basert på direkte demokrati,…

Om nasjonalitetsbegrepet

Om nasjonalitetsbegrepet

På grunn av det sittende regimets politikk er det ikke lenger noen sammenheng mellom norsk nasjonalitet og norsk statsborgerskap. Norge opplever omfattende sosiale problemer og økende forekomster av etniske konflikter…

For et nytt norsk flagg

For et nytt norsk flagg

Taliban Norge vil – i Arnulf Øverlands ånd – stryke kristenkorset fra det norske flagget. …